COMPONENTA 2015

Componenta on yksi Euroopan suurimpia valukomponenttien ja -ratkaisujen toimittajia.

Joulukuussa 2015

Componenta uudisti  strategisia linjauksia  sekä aloitti muutoksen ja likviditeetin turvaavat rahoitusneuvottelut.

Liiketoiminta

Componentan liiketoimintaa on valukomponenttien ja niistä koostuvien ratkaisujen suunnittelu ja valmistus asennusvalmiiksi ajoneuvon, koneen tai laitteen osaksi.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on osa liiketoimintaamme ja lähtee yhtiön arvoista, strategiasta ja toimintatavoista. Pidämme huolta toiminnan kannattavuudesta, ihmisistä ja ympäristöstä. 

Hallinnointi

Componentan hallinto ja johtaminen.

Tilinpäätös

Tiedot Componentan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta.

Highlights summary

Muutokset kannattavuuden parantamiseksi käynnistyivät vuoden lopulla.

Avainlukuja 2015

495 Me

Liikevaihto

6,0 Me

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssieroja

-18,4 Me

Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä

4 270

Henkilöstö 31.12.2015

Uusi alumiinivalimo vastaa kasvaneeseen kysyntään

Uusi alumiinivalimo vastaa kasvaneeseen kysyntään

Vastuullisuus on osa liiketoimintaamme

Vastuullisuus on osa liiketoimintaamme

Lataa PDF-raportti

  • Vuosikertomus 2015 PDF
  • Tilinpäätös 2015 PDF
  • Vastuullisuus 2015 PDF
  • Hallinnointi 2015 PDF